HEM

Biologisk mångfald


Den 16-17 november 2019 är det dags för den femte upplagan av Biologisk Mångfald i Skåne! Konferensen uppmärksammar situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten. Målsättningen för årets konferens är en övergripande koppling till hur klimatförändringar och invasiva arter påverkar skånsk flora och fauna. Programmet uppdateras inom kort.

PROGRAM

Här hittar du programmet och majoriteten av föreläsarnas presentationer från den senaste konferensen i Tyringe den 18-19 november 2017.

ANMÄLAN

Deltagaravgifterna är subventionerade genom bidrag från främst Region Skånes miljövårdsfond. Anmälan är stängd för den här gången.

NOMINERA!

Med Den Biologiska Mångfaldens Pris vill vi sprida kunskap, skapa engagemang och intresse för biologisk mångfald hos allmänheten. Har du någon som du vill nominera?

BOENDE

Konferensen 2017 arrangerades på naturnära Tyringe Kurhotell, med goda förbindelser till Hässleholm.

TUMLARE I SKÅNE

TEASER Johanna Stedt är marinbiolog, med tumlare som expertis och här berättar hon mer om hennes föreläsning.

FAKTA

Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp för livet på jorden i sin helhet och i alla dess former. Enkelt sett kan man säga att stor variation och komplexitet ger hög biologisk mångfald.

Våra föreläsare

Våra föreläsare kommer från myndigheter, ideella organisationer, högskola, universitet och

markägarorganisationer. Läs mer HÄR

FAKTA BIOLOGISK MÅNGFALD

Biologisk mångfald, eller biodiversitet, är ett samlingsbegrepp för livet på jorden i sin helhet och i alla dess former. Enkelt sett kan man säga att stor variation och komplexitet ger hög biologisk mångfald.

Mötesplatsen för ideella & yrkesverksamma

Konferensen utgör en mötesplats för alla som är intresserade av biologisk mångfald och vänder sig därmed till både ideella och yrkesverksamma.

Här hittar du arrangörerna

BMS 2017

Konferensen Biologisk Mångfald i Skåne 2017 är ett projekt under Naturskyddsföreningen i Skåne. Konferensen anordnas vartannat år i november och vill uppmärksamma situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten.

ANMÄLAN

Anmälan för konferensen Biologisk Mångfald i Skåne 2017 är nu öppen! Konferensen har 150 platser, först till kvarn gäller! GÅ TILL ANMÄLAN

KONTAKT

Naturskyddsföreningen i Skåne

Nils Bjelkegatan 4B / 222 20 Lund


kansli.skane@naturskyddsforeningen.se

https://skane.naturskyddsforeningen.se/

©carolinegrantz.se för Naturskyddsföreningen i Skåne